Renowacja zabytków w punktach

Renowacja zabytków, bez względu na to, czy są to duże obiekty czy niewielkie przedmioty, przebiega zawsze wg odgórnie ustalonego planu. praca rozpoczyna się od udokumentowania badanego przedmiotu, kompletnego opisania go oraz uzupełnienia takich danych jak” rys historyczny, auto lub autorzy, stan oraz szacowana wartość. Dopiero po odpowiednim skatalogowaniu możliwe jest przystąpienie do oględzin i określenie, jakie zmiany zaszły w obrębie badanego obiektu.

malopolska-517843_1280

Kolejnym krokiem jest oczyszczenie przedmiotu lub obiektu. Stosowane są tu dwie metody: mechaniczna oraz chemiczna. Każda z nich ma zastosowanie w konkretnych przypadkach, pomagają usuwać bród, mikroorganizmy, pleśń.

Ostatnim krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie zabytku – najczęściej wykonuje się to za sprawą specjalnie przygotowanej żywicy, która szczelnie otula przedmiot i zabezpiecza go przed działaniem np. zmiennych warunków pogodowych czy wilgoci. Żywice chronią również strukturę przedmiotów. Istnieje również wiele preparatów do osuszania czy też nawilżania danej powierzchni.

Czy każdy może zostać renowatorem zabytków?

Renowacja zabytków to zajęcie nie tylko długotrwałe, ale i wymagające specjalistycznych kwalifikacji oraz cech charakteru. osoby zainteresowane tym rodzajem pracy z pewnością powinny wiedzieć, iż aby zostać licencjonowanym renowatorem konieczne jest ukończenie kierunkowych studiów lub specjalistycznych szkoleń i kursów. Podczas ich trwania każdy kursant dowie się, jakie są metody na indeksowanie, katalogowanie oraz porządkowanie konkretnych zbiorów zabytków, jak również pozna wiele sposobów na konserwację oraz ochronę zabytków.

buildings-399592_1280

W skład kształcenia przyszłych renowatorów wchodzi również znajomość prawa dotyczącego ochrony i katalogowania zabytków. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie prawa ochrony zabytków w Polsce oraz działanie na jego korzyść.

Aby wykonywać zawód renowatora zabytków, poza wiedzą, niezbędna jest również cierpliwość oraz umiejętność pracy w skupieniu. Dzięki temu możliwe stanie się stopniowe przywracanie oryginalnego piękna wszelkim zabytkom oraz jeszcze lepsza ich ochrona.

Obrazy – jak są poddawane renowacji?

Zabytkowe obrazy znajdują się w miejscach, gdzie moglibyśmy się tego nie spodziewać! Mogą być one ukryte w takich miejscach jak strych, piwnica, sień, przedsionek. W miejscach tych panują nierzadko trudne warunki – wilgoć, pleśń, chłód. Takie warunki sprawiają, iż wiele dzieł sztuki skazanych jest na powolną dewastację oraz niszczenie. Czy można temu zaradzić? Jak skutecznie ratować piękne płótna?

cemetery-499766_1280

Aby skutecznie odratować zabytkowe obrazy należy zwrócić się o pomoc do specjalistów. Takimi osobami są pracownicy firm renowacyjnych, jak również osoby kształcone na kierunkach: historia sztuki, archeologia. Specjaliści ci posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę, która pozwoli nie tylko odnowić obrazy, ale i uchronić je przed dalszą dewastacją.

Stare obrazy są przede wszystkim czyszczone przy pomocy delikatnych narzędzi oraz specjalnie dobranych środków czyszczących. Kolejnym krokiem jest ich dokładne opisanie oraz poznanie ich historii. Renowatorzy wyceniają również wartość płótna. Dalsze działania to zabezpieczenie obrazu przed niszczeniem.

Prace renowacyjne a prawo

Czy prowadzenie prac remontowych w budynkach objętych kuratelą kuratora zabytków jest możliwe bez jego uprzedniej zgody? To pytanie zadaje sobie wiele osób, pragnących poprawić funkcjonalność starych budynków czy też nadać im zupełnie nowy wygląd. W obawie przed dewastacją lub też samowolnymi renowacjami prawo polskie zabrania jednak tego rodzaju prac bez wcześniejszej, pisemnej zgody kuratora. Skąd wynika to prawo?

angel-340324_1280

Polskie prawo jasno definiuje, kto jest osoba decyzyjną w sprawie obiektów zabytkowych. To właśnie konserwator zabytków decyduje, czy dany obiekt może zostać w jakikolwiek sposób przekształcony też też poprawiony. W większości przypadków zmiany czy naprawy mogą zmienić integralną strukturę budynków, co nieodwracalnie wpłynie na ich status zabytków. Dodatkowo nieumiejętnie wykonane prace mogą prowadzić do zniszczenia czy wręcz unicestwienia konkretnych obiektów.

Prace renowacyjne prowadzone mogą być jedynie pow wcześniejszej zgodzie konserwatora. Co również ważne: prowadzić mogą je jedynie wykwalifikowani pracownicy firm renowacyjnych.

Renowacja pereł architektury

Renowacja budynków czy też samych wnętrz to nie lada wyzwanie – konieczne są nie tylko zezwolenia, ale przede wszystkim dogłębna wiedza: historyczna, archeologiczna, dotycząca historii sztuki. Osoby kształcone na tych kierunkach z pewnością chętnie wybierają zawód konserwatora czy renowatora zabytków. To niezwykle pasjonujące zajęcie, które wymaga jednak doskonałej organizacji pracy, jak również dokładności oraz cierpliwości.

portugal-678274_1280

W Polsce posiadamy wiele oryginalnych i zaskakujących zabytków, objętych kuratelą konserwatora zabytków. To właśnie on wydaje decyzje dotyczące wszelkich prac związanych z renowacjami czy zabezpieczaniem konkretnych obiektów czy przedmiotów. Niezwykle ważne jest stałe monitorowanie stanu zabytkowych budowli, gdyż ze względu na czynniki atmosferyczne, jak również wandalizm, są one stale zagrożone dewastacją.

Renowacja pereł architektury przebiega wieloetapowo. Przede wszystkim jest to praca związana z indeksowaniem konkretnych przedmiotów czy obiektów, ich dokładny opis, określenie wartości oraz rysu historycznego. Dopiero po tym można rozpocząć prace konserwatorskie.

Polskie zabytki w świetle prawa

Z coraz większą uwagą oraz zaciekawieniem mówi się ostatnio w Polsce o ochronie naszych dóbr narodowych, wpisanych na listę zabytków. Prace te wynikają przede wszystkim z olbrzymiej troski o nasze dziedzictwo, ale również z coraz większej liczby obiektów wymagających konserwacji oraz renowacji. Konieczność napraw czy renowacji danych obiektów to kwestia czasu – dla wielu obiektów czekanie może zakończyć się najgorszym scenariuszem – destrukcją. Czy jednak renowatorzy i konserwatorzy mogą działać samowolnie? Nie – mówi o tym polskie prawo.

monument-257006_1280

Kiedy konieczna jest obecność czy pomoc konserwatora? Przede wszystkim wtedy, kiedy samodzielnie chcemy podjąć się naprawy czy tez ingerencji w bryłę np. zabytkowego pomieszczenia czy całego budynku. Konserwator orzeka, czy planowane prace nie wpłyną na strukturę budynku oraz czy prace te nie zniszczą zabytku.

Konserwator podejmuje również decyzje związane z wyburzaniem starych budynków. Jeśli figurują one jako budynki zabytkowe, zakaz konserwatora jest niezwykle wiążący i najczęściej – zamykający sprawę.

Renowacja zabytków w Polsce

Polska to kraj, gdzie nie brakuje wspaniałych zabytków, zarówno w formie obiektów kościelnych, świeckich czy też wyjątkowych przedmiotów. Pieczę nad nimi sprawuj grono osób, wyspecjalizowanych w renowacji oraz uprawnionych do zarządzania nimi. Renowacje są w Polsce przeprowadzane coraz częściej – to cieszy, gdyż tuż po przemianach ustrojowych wiele zabytkowych obiektów oraz przedmiotów padło ofiarą wandali i złodziei.

clock-772953_1280

Czym jest renowacja zabytków? Renowacja to całościowe działania mające na celu niwelowanie zniszczeń oraz naprawę zabytkowych przedmiotów czy obiektów. Pracami tymi zajmują się osoby kształcone na kierunkach takich jak historia sztuki, historia, archeologia. Celem ich działania jest zapewnienie przedmiotom czy tez pomieszczeniom jak najlepszej kondycji, zabezpieczenie ich przed dalszym niszczeniem czy też złodziejami.

Na czym może polegać sama renowacja? Z pewnością na odświeżaniu niewielkich elementów, odbudowaniu czy zabezpieczaniu – wszystko za pomocą wysoce specjalistycznych środków chemicznych.

Jak dbać o stare obrazy?

Każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu kontakt ze starym, zabytkowym obrazem. Wieku z nas nie wie nawet, ile takich wspaniałych dzieł zalega w naszych piwnicach, strychach. Niestety, takie warunki sprawiają, iż najczęściej te dzieła sztuki są skazane na powolne niszczenie. Wiele z nich jest poddawane wieloletniemu działaniu wilgoci, co nie tylko wypacza płótno, ale również wpływa na samą farbę.

castle-343467_1280

Czy istnieją skuteczne metody na ratowanie tego typu dzieł? Jak nadać obrazom ich dawną świetność? Z pewnością warto zwrócić się do osób związanych z renowacją zabytków oraz konserwacją starych przedmiotów. W przypadku starych płócien konieczne jest kompleksowe opisanie ich i zapoznanie z ich historią – począwszy od samego autora, aż po zdjęcia rentgenowskie płótna. Wielokrotnie zdjęcie rentgenowskie wykazuje iż na jednym płótnie znalazły się dwa obrazy!

Większość obrazów przeznaczonych do konserwacji i naprawy zabieranych jest do specjalistycznych laboratoriów, które stanowią jednocześnie pracownię. Znajdują się w nich urządzenia oraz substancje niezbędne do renowacji.

Renowacje świątyń oraz miejsc kultu

Kościoły, świątynie oraz obiekty sakralne to wielokrotnie wspaniałe zabytki sztuki sakralnej – nie tylko jako budynki, ale również miejsca, gdzie znajdują się liczne freski, malunki, rzeźby, etc. Wiele jest powodów, dla których dzieła te powoli niszczeją: przede wszystkim jest to brak odpowiedniej ochrony konserwatora zabytków, jak również brak zainteresowania ze strony właścicieli czy najemców. Powodem niszczenia są najczęściej wilgoć, drobnoustroje, pleśń.

wawel-603517_1280

Coraz więcej mówi się jednak o renowacji zabytków, również kościelnych. Dzięki temu możliwe jest wczesne chronienie tych dzieł przed zniszczenie, wandalizmem czy powolną, samoistną destrukcją.

Co poza samymi budynkami kościelnymi należy do grup zainteresowania osób zajmujących się renowacją? Z pewnością stare rzeźby, freski, malowidła, płaskorzeźby, również przedmioty wykorzystywane podczas liturgii. Renowacja zabytków kościelnych przebiega w podobny sposób, co zabytki świeckie. Wielokrotnie prace prowadzone są na miejscu, w kościołach, oczywiście poza godzinami odprawiania mszy.

Renowacja zabytków a prawo

Konieczność ochrony zabytków jest coraz częściej podnoszoną w Polsce kwestią, nie tylko ze względów praktycznych, ale i kulturowych. Z czego wynika ta zmiana? Przede wszystkim z coraz większej liczby obiektów wymagających konserwacji oraz ochrony. W drugiej kolejności jest to konieczność, gdyż pozostawione samoistnie zaczną się rozpadać. Czy jednak możliwe jest zlecanie prac konserwatorskich w przypadku zabytków jako działanie samowolne? Niestety nie.

malopolska-517843_1280

Każde zmiany, które pragniemy wprowadzić w obrębie danego zabytku muszą zostać zgłoszone do okręgowego naczelnika ochrony zabytków. To on podejmuje decyzję, czy zmiany są konieczne i czy wpłyną na obecny stan obiektu. To również konserwator wydaje zezwolenia czy zabrania wykonywania konkretnych prac, argumentując to niepotrzebnym wnikaniem w bryłę obiektu. Co jednak istotne – wielokrotnie chroni to budynek przed dalszą dewastacją.

Co jest obowiązkiem konserwatora zabytków? Zadaniem konserwatora zabytków jest dbanie o zachowanie spójności oraz oryginalnego wyglądu budynków czy też artefaktów. Jego zadanie to również nadzorowanie kolejnych prac remontowych.